Laster...

Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2016

1. mars, 2016 i Trondheim

Vannbransjen innovasjonskonferanse

Gjenopplev dagen som kan bringe deg og dine ideer videre:

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2016 fra Norsk VannVimeo.

Noen høydepunkter

Durk Kroll

Direktør Durk Kroll, The European Technology Platform for Water kom for å fortelle om behovet for innovasjon og teknologiutvikling i vannsektoren i Europa.

Erna Solberg

Erna Solberg sendte oss sin vannhilsen.

Vegar Johansen

Adm. dir Vegar Johansen, SINTEF Fiskeri og havbruk, fortalte oss om hvordan de arbeider og deler kompetanse på tvers av sektorer for å møte kommende utfordringer på nye måter.

Ingebjørg Harto

Direktør Ingebjørg Harto, NHO så på offentlig sektor sine muligheter til å skape innovasjon og teknologiutvikling gjennom innkjøp.

program

Her kan du laste ned det endelige programmet.

Miljødirektoratet og SINTEF inviterer til faglig mingling etter konferansen, kl. 17:30. Lokalene ligger rett ved siden av hotellet.
Mottagelsen vil avsluttes i tide til at de som ønsker det rekker fly fra Værnes samme kveld.

lokasjon

Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1, Trondheim.

Evaluering

Vi setter pris på om du kan bruke 2 minutter på å gi oss en evaluering av årets arrangement slik at neste års konferanse kan bli enda bedre.

profilering

Bedriften som ønsket omtale presenteres i denne elektroniske brosjyren. De har og en mulighet for å ha en roll-up ved/i konferanselokalet.

om konferansen 2015

Vi minner om at Innovasjonskonferansen har en egen YouTube-kanal, samt at videoer av omdømmeprosjektet ligger på jobbmedvann.no.

Her er noen hovedpunkter og budskap fra konferansen 2015:

Vannbransjens omdømmeprosjekt med intro av bransjefilmer

Debatt med klare budskap om samling av bransjen og en felles søknad om et «Norwegian Centre of Expertice» prosjekt

Sterk oppfordring til myndighetene om tøffere krav for at bransjen skal videreutvikles

40% av avløpsanleggene oppfyller ikke rensekrav, oppgradering er nødvendig for mange

Fosfor er en begrenset ressurs der det er behov for teknologi for gjenbruk

Ferskvann kan være en begrenset ressurs også i Norge; storbyer står overfor valg mellom nye kilder eller bedre vannforvaltning

Innen oppdrett forbrukes det dobbelt så mye ferskvann som alle norske kommuner til sammen

Vann, avløp og slam henger sammen og må planlegges samtidig i bygge/utviklings prosjekter

Økte investorkrav til god vannforvaltning

Vann er en høyteknologisk industribransje og forventes ila få år å være større enn offshore globalt

arrangører

kontakt

Kjetil Furuberg, Norsk Vann: generelle spørsmål knyttet til konferansen

Vegar Saur, Smart Water Cluster: gjennomføringen av arrangementet

Terje Berg, Norsk Vann: påmelding til konferansen

Terje Farestveit, Miljødirektoratet og Berit Laanke, SINTEF: mottagelse

Tone Bakstad, Norsk Vann: profilering