Laster...

Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2017

7. mars, i Oslo

Vannbransjen innovasjonskonferanse

Vi har gleden av å invitere til Vannbransjens innovasjonskonferanse også i 2017!

Konferansen holdes i Miljødirektoratet lokaler i Oslo 7. mars. Programarbeidet er godt i gang, og vi vil legge ut mer informasjon om innholdet på konferansen i løpet av november.

Et hovedtrekk vil være mer tid til mingling, nettverksarbeid og workshops knyttet til behovene hos sluttbrukerne/bedriftene innen vann- og oppdrettsbransjen.

I mens kan du gjenoppleve fjorårets konferanse:

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2016 fra Norsk VannVimeo.

Noen høydepunkter 2016

Durk Kroll

Direktør Durk Kroll, The European Technology Platform for Water kom for å fortelle om behovet for innovasjon og teknologiutvikling i vannsektoren i Europa.

Erna Solberg

Erna Solberg sendte oss sin vannhilsen.

Vegar Johansen

Adm. dir Vegar Johansen, SINTEF Fiskeri og havbruk, fortalte oss om hvordan de arbeider og deler kompetanse på tvers av sektorer for å møte kommende utfordringer på nye måter.

Ingebjørg Harto

Direktør Ingebjørg Harto, NHO så på offentlig sektor sine muligheter til å skape innovasjon og teknologiutvikling gjennom innkjøp.

program

Program for 2017 legges ut tidlig i januar.

lokasjon

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo.

Tidligere konferanser

Inntrykk fra tidligere Innovasjonskonferanser finner du på konferansen egen YouTube-kanal.

arrangører

kontakt

Kjetil Furuberg, Norsk Vann: generelle spørsmål knyttet til konferansen

Vegar Saur, Smart Water Cluster: gjennomføringen av arrangementet

Terje Berg, Norsk Vann: påmelding til konferansen

Terje Farestveit, Miljødirektoratet: mottagelse