Laster...

Vannbransjens Innovasjonskonferanse 2017

7. mars, i Oslo

Vannbransjen innovasjonskonferanse

Vi har gleden av å invitere til Vannbransjens innovasjonskonferanse også i 2017!

Konferansen holdes i Miljødirektoratet lokaler i Oslo 7. mars. Et hovedtrekk vil være mer tid til mingling, nettverksarbeid og workshops knyttet til behovene hos sluttbrukerne/bedriftene innen vann- og oppdrettsbransjen

program

Behovene hos sluttbrukere er i fokus på årets innovasjonskonferanse for vannbransjen. I kombinasjon med temaene “Smarte Byer” og “Havrommet”.

Satsingsområdene ”Smart Byer” og ”Havrommet” er to sentrale og fremtidsrettede tema. Vann er en viktig del er en viktig del av løsningen for begge satsningene—men hva betyr dette for Vannbransjen?

Hva trenger vi av ny teknologi for å utvikle framtidens byer på en smart og bærekraftig måte?

Hvilke identifiserte teknologiutviklingsbehov har vi innen vann- og avløpssektoren og innen oppdrettsnæringen?

Hvilken posisjon bør Norge ta internasjonalt – hva skal vi satse på?

Hvordan gå frem for å skape og lykkes med innovasjon?

Vi har tatt tilbakemeldingene på alvor – i årets konferanse blir det mer tid til mingling og nettverksbygging

Programmet er revidert. Endelig program ligger her.

Ønsker dere utstilling/stands under konferansen, ta kontakt med Terje Faresteveit, Miljødirektoratet.

Workshops

Behovene hos sluttbrukere er i fokus, og det blir mulighet til å diskutere indentifiserte teknologiutviklingsbehov i workshops.
Tilsammen seks gruppearbeider gjennomføres. De innledes av problemeier/sluttbruker. Dette følges opp av innlegg knyttet til problemstillingen, deretter diskusjon.

Målet er å finne en felles plattform for videre prosjektarbeid og samarbeid mellom sluttbruker(e), teknologileverandør(er) og forskningsinstitusjon(er).

Følgende behov og prosjekter tas opp;

3 tema 14:30 – 15:10

  1. Sensorer for online deteksjon av mikrober i råvann, behandlet vann og badevann. Ved Markus Rawcliffe, Nedre Romerike Vannverk (NRV)
  2. “Gjenbruk av ferskvann” og behandling av avfallsstrømmer ved parasittbehandling. Ved Per Kosberg, Akvafresh
  3. Deteksjon av lekkasjer ved rørinspeksjon. Ved Jan Stenersen, Tromsø kommune

3 tema 15:20 – 16:00

  1. NO-Dig-Separering. Ved Frode Hult, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten
  2. Smarte systemer i vannbransjen – hva er potensialet? Ved Arnhild Krogh og Kjetil Furuberg, Norsk Vann
  3. Oppdrett - beskrivelse kommer

Les beskrivelse av de ulike workshops.

lokasjon

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo.

påmelding

Fill out my online form.

Tidligere konferanser

Her kan du gjenoppleve fjorårets konferanse:

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2016 fra Norsk VannVimeo.

arrangører

kontakt

Kjetil Furuberg, Norsk Vann: generelle spørsmål knyttet til konferansen

Vegar Saur, Smart Water Cluster

Terje Berg, Norsk Vann: påmelding til konferansen

Terje Farestveit, Miljødirektoratet, gjennomføring av arrangementet og koordinering av stands